WZDZ GORZÓW WLKP.
OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
W CHOSZCZNIE


Prowadzi nabór na kursy:


        • Pedagogiczny dla instruktorów 
praktycznej nauki zawodu


 • Kierowca operator wózków jezdniowych napędzanych


• Spawanie metodą MAG-135


• Seminarium energetyczne


Szczegółowe informacje można uzyskać
w Ośrodku Kształcenia Zawodowego
ul. Grunwaldzka 30
73-200 Choszczno
lub pod numerem tel.95 765 15 76


Kursy w Choszcznie

Wszystkie osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy.
Wszelkie informacje można uzyskac pod numerem telefonu 505 110 036 lub (95) 765 15 76.

- Obsługa pilarki mechanicznej przy pracach związanych z okrzesywaniem i przeżynką drewna
- Zawodowy ubój zwierząt

 

Lp.

 

Nazwa kursu

1.                   

Prawo jazdy kat. „B”

2.                   

Konwojowanie i transport zwierząt

3.                   

Kierowca-operator wózków jezdniowych napędzanych

4.                   

Seminarium Energetyczne na uprawnienia E gr. I, II, III

5.                   

Szkolenia okresowe BHP i ppoż. dla każdej grupy

6.                   

Pierwsza pomoc przedlekarska

7.                   

Spawanie metodą MAG

8.                   

Pielęgnacja kończyn górnych (Manicure)

9.                   

Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

10.               

Fryzjer

11.               

Sprzedawca

12.               

Magazynier

13.               

Kucharz

14.               

Cukiernik

15.               

Obsługa kas fiskalnych

16.               

oraz inne według potrzeb i zainteresowania

 

Nabór na w/w kursy prowadzony jest ciągle. Rozpoczęcie kursu następuje w momencie zebrania odpowiedniej liczby zgłoszeń

 


73-200 Choszczno
ul. Grunwaldzka 30
tel. (95) 765 15 76
fax. (95) 765 79 73
okz.choszczno@wp.pl