Szkoła Policealna dla Dorosłych
Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego
Gorzów Wlkp., ul. Sikorskiego 95
tel. 95 7223747, e-mail: zswzdz@gmail.com
www.zdz.gorzow.pl

zaprasza
do podjęcia nauki w roku szkolny 2012/2013
od 01 września 2012 w zawodach:

w formie wieczorowej stacjonarnej
  • Asystentka stomatologiczna
 

w formie zaocznej
  • Technik usług kosmetycznych
  • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Warunki przyjęcia:
  •  Świadectwo ukończenia szkoły średniej


Nauka bezpłatna (poza asystentką stomatologiczną)
Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej
Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra pedagogiczna
Posiadamy profesjonalnie wyposażone pracownie
Wysoka zdawalność egzaminu zawodowego


Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły
66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Sikorskiego 95 pok. 15
tel. 95 722 37 47