Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie 9.3 „Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego”


„Szkoła na miarę Twoich możliwości”


Projekt realizowany w okresie od czerwca 2010 r. do maja 2012 r.
przez
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

 
Celem projektu jest:

Nabycie przez uczestników nowych kwalifikacji zawodowych potwierdzonych egzaminem zawodowym uznawanym przez kraje UE oraz popularyzacja i ułatwienie dostępu do kształcenia ustawicznego w województwie lubuskim.
 

W ramach projektu oferujemy bezpłatne kształcenie w zawodach:
 
Nauka odbywa się w Szkole Policealnej dla Dorosłych i zakończy się przystąpieniem do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe organizowanego przez OKE w Poznaniu.

 

Dodatkowe zakładane rezultaty projektu:
  • wzrost świadomości potrzeby kształcenia ustawicznego,
  • wzrost aspiracji zawodowych i osobistych,
  • zwiększenie motywacji do podjęcia dalszej nauki,
  • zmniejszenie poczucia zagrożenia bezrobociem.

REGULAMIN

PLANY ZAJĘĆ:
TUF
TUK
TI
REKRUTACJA W RAMACH PROJEKTU ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA


Biuro projektu:
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
ul. Sikorskiego 95; 66-400 Gorzów Wielkopolski
tel.: 95 722 37 47
e-mail: zswzdz@gmail.com


„Człowiek najlepsza inwestycja”


Projekt współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 
Technik InformatykTechnik Usług FryzjerskichTechnik Usług KosmetycznychAsystentka StomatologicznaTechnik Usług Fryzjerskich - cała grupa
 
Asystentka Stomatologiczna - piewsza pomocAsystentka StomatologicznaAsystentka Stomatologiczna - zajęcia praktyczneTechnik Usług KosmetycznychTechnik Usług Kosmetycznych