Nazwa Spawanie metodą TIG
Liczba godzin  115 (teoria 25, praktyka 90)
Do kogo skierowany ukończone 18 lat, ukończona szkoła zawodowa (zasadnicza lub średnia), świadectwo lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu spawacza.
Zakres tematyczny    1.    Procesy spajania i pokrewne spawaniu
2.    Rysunek techniczny w spawalnictwie
3.    Materiały podstawowe
4.    Materiały dodatkowe
5.    Podstawy elektrotechniki
6.    Urządzenia i sprzęt do spawania
7.    Technika i technologia spawania
8.    Niezgodności spawalnicze, kontrola i badania złączy spawanych
9.    Konstrukcje spawane i jakość w spawalnictwie
10.    Szkolenie, egzaminowanie, kwalifikowanie, certyfikowanie i uprawnienia spawaczy
11.    Przepisy, wytyczne i normy dotyczące spawalnictwa
12.    Bhp i ppoż. przy pracach spawalniczych
13.    Zajęcia praktyczne
Cel kursu    nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia na stanowisku spawacza metodą TIG oraz zdobycie stosownych uprawnień, zaświadczeń.