ADR podstawowy

Nazwa Przewóz towarów niebezpiecznych (ADR) - podstawowy
Liczba godzin 27
Do kogo skierowany osoby dorosłe (ukończone 21 lat)
Zakres tematyczny 1.    Wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
2.    Główne rodzaje zagrożeń
3.    Działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń
4.    Ochrona towarów niebezpiecznych przed działaniami osób trzecich
5.    Obowiązki kierowcy związane z przewozem towarów niebezpiecznych
6.    Czynności podejmowane przez kierowcę po zaistnieniu wypadku, w szczególności w zakresie  pierwszej pomocy,            bezpieczeństwa ruchu drogowego, używania sprzętu gaśniczego i środków ochrony indywidualnej
7.    Postępowanie kierowcy w czasie przejazdu przez tunele, w szczególności w przypadku pożaru
8.    Środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych
9.    Zakazy ładowania razem różnych towarów do tego samego pojazdu lub kontenera
10.    Manipulowanie i układanie sztuk przesyłki
11.    Oznakowanie oraz umieszczanie nalepek ostrzegawczych
12.    Przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów
13.    Informacje na temat realizacji transportu kombinowanego
14.    Informacje na temat odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej
15.    Informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów
Cel kursu Zapoznanie kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne z zagrożeniami występującymi podczas przewozu oraz przekazanie informacji niezbędnych dla zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku, jak również przygotowanie ich do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku.