Aktualności:e-PUNKT

Informacja dotycząca e-PUNKTU
prowadzonego przez PARP
 E-PUNKT – pomoc w poznaniu prawa obrotu elektronicznego
 

OBSŁUGA STACJI LPG

rozpoczęcie: 08.01.2015 r., godzina 10.00
nabór trwa
 

KURS ADR

rozpoczęcie: 29.12.2014 r., godzina 16.00

nabór trwa

 

Poszukujemy miejsc odbywania stażu


 

usługi doradcze - asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej

usługi świadczone w ramach Punktu Konsultacyjnego KSU
 

Wsparcie dla nauczycieli i pracowników sektora oświaty

dotacje, szkolenia i studia podyplomowe
"Pomaga nam nauka"
Rekrutacja w trakcie! 

Kurs stylizacji paznokci


Rozpoczęcie: 9 stycznia 2015 r.
godz. 12:30
nabór trwa
 

SPAWANIE METODĄ MAG-135, TIG-141

Rozpoczęcie: styczeń 2015 r.

nabór trwa

 

kurs prawo jazdy kat. B

Rozpoczęcie: styczeń 2015 r.
nabór trwa
 

OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH


 
Rozpoczęcie kursu: 8 stycznia 2015 r., godz.  16.00
nabór trwa
 

KADRY I PŁACE

Rozpoczęcie: styczeń 2015 r.

Nabór trwa

 

IV Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw


 

OBSŁUGA KOMPUTERA OD PODSTAW

Rozpoczęcie kursu: 8 stycznia 2015 r.
godz. 15:30

nabór trwa
 

NAPEŁNIANIE I OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW TRANSPORTOWYCH


 
 
 
rozpoczęcie: styczeń 2015 r.
(Klasa 2,3)

nabór trwa
 

BHP DLA WSZYSTKICH GRUP ZAWODOWYCH

Rozpoczęcie: grudzień 2014 r.
nabór trwa!
 

Certyfikat Kompetencji Zawodowych

 
Rozpoczęcie: 21 grudzień 2015 r.

nabór trwa
 

Kurs HDS

 
 
 
Rozpoczęcie: styczeń 2015 r.

nabór trwa
 

OPERATOR KOPARKOŁADOWARKI


WSZYSTKICH TYPÓW

Rozpoczęcie: 10 stycznia 2015 r.

godz. 16:00

nabór trwa

 

Nabór do Szkoły Policealnej dla Dorosłych

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH
 

Kurs wizażu

Rozpoczęcie: styczeń 2015 r.

nabór trwa
 

OBSŁUGA KASY FISKALNEJ

Rozpoczęcie: 13 styczeń 2015 r.
nabór trwa
 

Sam kreuję swoją przyszłość

"Sam kreuję swoją przyszłość"

 

Rekrutacja do projektu

Projekt dla osób 50+

„Budujemy swoją przyszłość”


Poddziałanie 6.1.1
„Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na
regionalnym rynku pracy”
 

     Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej
 

Informacja nt. akcji
"Dni Otwartych Funduszy Europejskich"
 

"Modernizacja i wyposażenie pracowni dydaktycznych
kształcenia praktycznego szkół zawodowych,
dla których organem prowadzącym
jest
WZDZ Gorzów Wlkp."


Informacja
 

"Wirtualne spawanie - innowacyjne szkolenia w regionie lubuskim"

informacja
 

Konferencja promująca projekt

"Wirtualne spawanie - innowacyjne szkolenia w regionie lubuskim"
 

Państwowa Energetyczna Komisja Kwalifikacyjna
 

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych

Poddzialanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych
w zakresie ICT i znajomości języków obcych

 

Szkolenia i płatne staże zawodowe

Szkolenia i płatne staże dla osób niepełnosprawnych
 

Usługi doradcze - szybka optymalizacja kosztów
 
 

Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych


 

Zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014 i inne zmiany podatkowe


Zapraszmy na szkolenie pt.

"Zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014 i inne zmiany podatkowe
"
 

 

Bezpłatne szkolenia

"Młodzi na start"
 
 

KURS DLA WYCHOWAWCÓW I KIEROWNIKÓW WYPOCZYNKU

nabór trwa!
 

OBRÓT I KONFEKCJONOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

(nabór trwa)
 

PALACZ KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA OPALANYM PALIWEM STAŁYM, CIEKŁYM I GAZOWYM


 

 

KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU


 

EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
O NAPIĘCIU DO 1 KV

 

 

WZDZ zaprasza do współpracy wykładowców i instruktorów do prowadzenia zajęć na kursach w branży budowlanej i technicznej
 

Obrót i konfekcjonowanie środków ochrony roślin

  Rozpoczęcie: kwiecień - maj 2014 r.

nabór trwa!
 
 

ZAPYTANIA OFERTOWE

WZDZ ostrzega przed oszustami

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.


Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. jest instytucją szkoleniową, która wywodzi się z powołanych w 1951 r. Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Warsztatu Szkoleniowo-Produkcyj­nego w Trzcielu oraz Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. Misją firmy jest: „Jakość naszych usług to spełnienie wymagań i oczekiwań klientów”.
Od 1993 roku w strukturach WZDZ działa 10 ośrodków kształcenia zawodowego, 15 placówek szkolnych publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w tym zasadniczych szkół zawodowych, techników, policealnych studiów zawodowych, kształcących w wielu atrakcyjnych zawodach, liceów ogólnokształcących oraz trzy warsztaty szkoleniowe.

Od 2005 r. Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. jest zarejestrowanym Ośrodkiem Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (numer Ośrodka 04/01/2005/012) w zakresie usług doradczych o charakterze ogólnym i proinnowacyjnym, informacyjnych i szkoleniowych.

Usługi szkoleniowe prowadzone są w dwóch formach, jako szkolenia z wolnego naboru oraz szkolenia zlecone przez instytucje. Tematyka organizowanych szkoleń jest różnorodna, dostosowana do oczekiwań zleceniodawców.

Usługi doradcze proinnowacyjne obejmują audyt innowacyjności oraz doradztwo we wdrożeniu innowacji w przedsiębiorstwie.

Usługi doradcze o charakterze ogólnym są świadczone na rzecz podmiotów, które potrzebują specjalistycznej pomocy w dziedzinie: marketingu, finansów, prawa, planowania i zarządzania, eksportu, jakości, itp.

Usługi informacyjne świadczone są bezpłatnie w Punkcie Konsultacyjnym KSU w ramach projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. został wpisany do rejestru agencji zatrudnienia jako: agencja poradnictwa zawodowego (Nr rejestru 996/4), agencja doradztwa personalnego (Nr rejestru 996/2), agencja pośrednictwa pracy (Nr rejestru 996/1a).
Funkcjonująca w strukturach WZDZ agencja zatrudnienia świadczy usługi dla przedsiębiorców oraz dla osób indywidualnych poszukujących pracy. Oferta agencji zatrudnienia to przede wszystkim usługi z zakresu kompleksowego zarządzania projektami oraz doboru i szkolenia kadr. Osoby indywidualne mogą liczyć na profesjonalną pomoc w znalezieniu odpowiedniej do posiadanych kwalifikacji posady.

Przy WZDZ Gorzów Wlkp. działa Państwowa Energetyczna Komisja Kwalifikacyjna nr 267 powołana przez Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie.